Company Logo
slide 1 slide 2 slide 3

Logowanie

Harmonogram polowań

Koleżanki i Koledzy,
W związku z poleceniem Zarządu Okręgowego PZŁ w Suwałkach, aby wszystkie Koła zorganizowały w każdy weekend stycznia wielkoobszarowe polowania zbiorowe na dziki,

Czytaj więcej...

Bal myśliwski

Szanowni myśliwi,
Zarząd Koła postanowił zorganizować karnawałowy Bal Myśliwski.

Czytaj więcej...

Chłodnia w obwodzie 93

Koło otrzymało chłodnię ze środków NFOŚ. Kontener umieszczono na posesji Naszego Kolegi Bogusława Chmielewskiego zam. Wronki 33, na terenie obwodu łowieckiego nr 93.

Składki PZŁ do 20.11.2018

Składki do PZŁ, zaległości na rzecz koła itp. 

Czytaj więcej...

Znakowanie tusz dzików

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące postępowania w sprawie znakowania tusz dzików, pozyskanych w ramach polowań na obszarze zagrożenia, obszarze objętym ograniczeniami i obszarze ochronnym oraz ramach odstrzału sanitarnego obowiązujące od dnia 20 września 2018 roku

wytyczne >>>

Łowczy Koła DZIK

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 20 maja 2018 roku został wybrany łowczym Koła Kolega Przemysław Nowoć

Czytaj więcej...

Walne Zgromadzenie 20.05.2018 g. 10:00

Zarząd Koła Łowieckiego „DZIK” w Olecku działając na podstawie Statutu PZŁ §55 zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 20 maja 2018r.  godz. 10°°

Czytaj więcej...

Przystrzeliwanie broni - 13.05.2018 g. 10:00

W oparciu o Statut PZŁ, zarząd koła zawiadamia Kolegów, że w dniu 13 maja br. (niedziela) odbędzie się coroczne obowiązkowe dla wszystkich członków koła, przystrzeliwanie broni myśliwskiej.

Czytaj więcej...

Należności na rzecz Koła

Prosimy o uregulowanie wszelkich zaległych należności względem Koła. Wpłat można dokonać u skarbnika lub na konto koła 87933900060000000807410001. Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia, odstrzały myśliwym zalegającym z opłatami nie będą wydawane.

Znowelizowane Prawo Łowickie juz obowiązuje

W dniu 29 marca 2018 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 22 marca br. o zmianie ustawy Prawo Łowieckie i

Czytaj więcej...

MINISTER ŚRODOWISKA POWOŁAŁ NOWEGO ŁOWCZEGO KRAJOWEGO

MINISTER ŚRODOWISKA POWOŁAŁ NOWEGO ŁOWCZEGO KRAJOWEGO

ASF - żółta strefa

Zarząd Koła informuje, że zmieniono decyzję wykonawczą 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich. Oznacza to, że od wczoraj – 22 lutego

Czytaj więcej...

UWAGA - skradziono fotopułapkę

Pomiedzy 2 a 6 stycznia 2018 roku skradziono w obwodzie 60 fotopułapke ACRON LTL5310WM

Czytaj więcej...

JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU ZNALEZIENIA PADŁEGO DZIKA?

ASF - W PRZYPADKU ZNALEZIENIA PADŁEGO DZIKA

Hubertowskie 05.11.2017

W dniu 5 listopada odbyło się uroczyste polowanie zbiorowe w obwodzie 93, dla uczczenia Naszego patrona św. Huberta.
Polowanie, tradycyjnie rozpoczęto od polowej mszy świętej przy Kapliczce św. Huberta. Mszę odprawił ks. Krzysztof z parafii w Grajewie, także myśliwy.

Czytaj więcej...

Hubertus 2017

Tegoroczne uroczystości "Hubertus 2017" odbyły się w Olecku, na które zjechały się niemal wszystkie zarządy kół łowieckich suwalskiego okręgu PZŁ.

Czytaj więcej...

ASF - Uwaga !!!

Afrykański Pomór Świń (ASF), a w szczególności redukcja populacji dzików,

Czytaj więcej...

Zmiany z zakresu prawa łowieckiego

 Zmianie uległy cztery rozporządzenia Ministra Środowiska z zakresu prawa łowieckiego.

Czytaj więcej...

Szkolenia psów myśliwskich ciąg dalszy szkolenia

Komisja Kynologiczna działająca przy Zarządzie okręgowym PZŁ w Suwałkach  zaprasza ponownie myśliwych, posiadających psy ras myśliwskich używane do tropienia postrzałków,  na ciąg dalszy szkolenia, które odbędzie się 05.08.2017 roku w Wejsunach.

Czytaj więcej...

ASF - kontener chłodniczy w Sedrankach

W dniu 7.08.2017r. zostanie dostarczony na bazę w Sedrankach kontener chłodniczy, zakupiony przez Koło na potrzeby zwalczania Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF). Umieszczony zostanie w pierwszym garażu od lewej strony.

Czytaj więcej...

Zgoda na odstrzał na użytek własny

Główny Lekarz Weterynarii wyraził zgodę na pozyskanie dzików w obwodzie 90, 91 i 93 bez obowiązku badania na ASF, jednak dziki te muszą być brane wyłącznie na użytek własny.

Czytaj więcej...

Pismo ASF

W załączeniu przesyłam pismo Powiatowego Lekarza VET. Z pisma wynika, że istnieje możliwość w chwili obecnej odstrzału dzików w obwodzie 90, 91, 93, jednak dostarczenie i odebranie tuszy z chłodni wymienionych w piśmie,

Czytaj więcej...

Afrykański Pomór Świń

Witam,

Poniżej przesyłam wiadomość otrzymaną od Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie poszerzenia strefy ochronnej. ASF (Afrykański Pomór Świń) zbliża się do Naszych terenów. W chwili obecnej w strefie ochronnej jest już obwód 90, 91 i 93.

Czytaj więcej...

Wymiana legitymacji

W związku z wymianą legitymacji PZŁ (nowy wzór) prosimy o przekazanie Zarządowi jednego zdjęcia (takie jak obecnie potrzebne jest do dowodu osobistego, nie może być z profilu) oraz wypełnienie

Czytaj więcej...

Uaktualnienie danych osobowych

W celu uaktualnienia danych osobowych oraz informacji o posiadanej broni na potrzeby Koła, prosimy o wypełnienie załączonej karty ewidencyjnej myśliwego i przekazanie jej listownie, e-mailem lub osobiście Zarządowi Koła.

Czytaj więcej...

Walne Zgromadzenie 30.04.2017 g. 10:00

Zarząd Koła Łowieckiego „DZIK” w Olecku działając na podstawie Statutu PZŁ §55 zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 30.04.2017r.  godz. 10°° w restauracji Astra w Olecku, ul. Partyzantów 7.

Porządek obrad dostępny tylko zalogowanym członkom koła.Mistrzostwa wabienia drapieżników

W dniu 6-7.01.2017 roku Klub Polujących Dian przy okręgu suwalskim PZŁ zorganizował mistrzostwa wabienia drapieżników o "Lisią kitę warmi i mazur".

Czytaj więcej...

Polowanie Wigilijne 2016

Tradycyjnie w dniu 24 grudnia w Kole Łowieckim "Dzik" w Olecku odbyło się polowanie "wigilijne". Na zbiórce stanęło 24 myśliwych.

Czytaj więcej...

Hubertowskie 05.11.2016

OBCHODY PATRONA MYŚLIWYCH w Kole Łowieckim „DZIK” Olecko

 Dzień 3 listopada jest dniem patrona myśliwych- świętego Huberta. Koło Łowieckie „Dzik” w Olecku, jak przystało na sędziwego jubilata, kultywuje tradycję uroczystych polowań hubertowskich z całą oprawą.

Czytaj więcej...

70 - lecie Koła Łowieckiego Dzik w Olecku

Olecko, 17.10.2016r.W sobotę 15 października 2016 roku, Koło Łowieckie „Dzik” w Olecku obchodziło jubileusz 70-lecia. To niebywałe wydarzenie rozpoczęto koncelebrowaną mszą świętą w koście pw. NMP w Olecku. W trakcie mszy, asystę honorową stanowiły poczty sztandarowe koła łowieckiego „Dzik” i „Sarna”. Oprawę muzyczną zapewnił zespół sygnalistów myśliwskich reprezentujących Nadleśnictwo Ełk.

Czytaj więcej...

Turniej Strzelectwa Myśliwskiego

Turniej Strzelectwa Myśliwskiego o Puchar Prezesa Koła Łowieckiego "Dzik" w Olecku zorganizowany w ramach obchodów 70 rocznicy powstania Koła. W turnieju uczestniczyło 15 myśliwych reprezentujących

Czytaj więcej...

70 rocznica powstania Naszego Koła

Zarząd Koła Łowieckiego „DZIK” w Olecku uprzejmie informuje, że ustalony został ostateczny harmonogram i terminarz głównych uroczystości związanych z obchodami jubileuszowymi 70-lecia powstania Naszego Koła.

Czytaj więcej...

25.09.2016 - Turniej strzelecki

Dnia 25.09.2016r. godz. 10:00 odbędzie się turniej strzelecki o Puchar Prezesa na strzelnicy myśliwskiej w Doliwach. Uczestniczą chętni myśliwi z oleckich kół łowieckich

12.11.2016 - Jubileuszowy Bal Myśliwski

12.11.2016r. godz. 19:00 Jubileuszowy Bal Myśliwski w restauracji Metamorfoza (Żaczek) w Olecku ul. Zamkowa.

15.10.2016 - Msza św. w kościele NMP w Olecku

15.10.2016r. godz. 12:00 Msza św. w kościele NMP w Olecku. Uczestniczą myśliwi, ich rodziny i zaproszeni goście.

Czytaj więcej...

Polowa Msza św. 05.11.2016

W dniu 5.11.2016r. ok. 7:50 przed rozpoczęciem polowania hubertowskiego, odbędzie się polowa Msza św. przy kapliczce w Jelonku.

Przystrzeliwanie broni 2016

Dnia 21 maja na strzelnicy myśliwskiej w Doliwach odbył się trening strzelecki członków Naszego Koła oraz przystrzeliwanie brani. Najlepszy wynik w treningu w konkurencji Oś i Krąg uzyskał Kol. Paweł Jakubiak, Marek Kisielewski i Adam Babiarz.

Czytaj więcej...

Walne Zgromadzenie 2016


Dnia 15 maja odbyło się WZ, na którym udzielono absolutorium członkom Zarządu za poprzedni sezon, zatwierdzono sprawozdanie Zarządu z jego działalności oraz sprawozdanie finansowe.
Nie przyjęte zostało sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Budżet i plan działania na sezon 2016/2017 został zaakceptowany.

Czytaj więcej...

Altana w Jelonku

Zakończeniu budowy altany i obudowy studni w domku myśliwskim w Jelonku. Zapraszamy wszystkich chętnych myśliwych do odwiedzenia posesji i korzystania z Niej.

Czytaj więcej...

Zaległości na rzecz Koła

Wszelkie zaległości na rzecz Koła, należy uregulować najpóźniej do 07.05.2016r.  

Czytaj więcej...
stat4u DzikOlecko.pl.