Company Logo
slide 1 slide 2 slide 3

Logowanie

Składki PZŁ do 20.11.2018

Składki do PZŁ, zaległości na rzecz koła itp. 

1. Zarząd Koła informuje, że do dnia 20 listopada 2018 roku do skarbnika lub na konto Koła należy wpłacić składkę członkowską do PZŁ na rok 2018 w wysokości:

- normalna 363 zł

- ulgowa 203 zł

Składka ulgowa przysługuje :

- członkom PZŁ, którzy ukończyli 70 lat najpóźniej do 31.12.2018 r.

- uczącej się młodzieży, która do 31.12.2018r. nie ukończyła 25 lat

Powyższa składka dotyczy członków macierzystych zamieszkałych na stałe na terenie okręgu suwalskiego. Legitymację PZŁ należy również przekazać skarbnikowi.

Przypominamy o uregulowaniu również składek członkowskich i innych należności na rzecz Koła. Numer telefonu do skarbnika to 609639035, natomiast nr konta Koła: 87933900060000000807410001.

 

2. Przypominamy o obowiązku regulowania składek członkowskich i innych należności na rzecz Koła. Wszelkich informacji w tym zakresie, udziela skarbnik Koła W. Kirejczyk, nr tel. 609639035. Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia, upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego będą wydawane myśliwym niezalegającym z opłatami na rzecz Koła i PZŁ.

3. Zapraszamy Koleżanki i Kolegów  do odpracowywania „dniówek”. Myśliwi do 65 roku życia, obowiązani są do odpracowania na rzecz Koła 30 godzin w sezonie łowieckim. Akces w powyższej sprawie, proszę zgłaszać łowczemu lub gospodarzom obwodów.
stat4u DzikOlecko.pl.