Company Logo
slide 1 slide 2 slide 3

Logowanie

Artykuły

Niebawem w ZO PZŁ w Suwałkach rozpoczyna się szkolenie dla kandydatów na selekcjonerów zwierzyny płowej.

Chętni do udziału w nim, proszeni są o zgłoszenie się do Zarządu Koła. W szkoleniu uczestniczyć  mogą myśliwi, którzy ukończyli min. 3-letni staż w PZŁ (licząc od daty wstąpienia z legitymacji PZŁ).

Szkolenie dla nowowstępujących do PZŁ rozpoczyna się 14 listopada 2015r. Zarząd Koła przekaże do ZO PZŁ listę stażystów, którym pozytywnie zaliczono staż.
stat4u DzikOlecko.pl.