Company Logo
slide 1 slide 2 slide 3

Logowanie

Koło łowieckie w Olecku powstało w listopadzie 1946 roku. Przyjęło ono nazwę - Powiatowe Koło Łowieckie Nr 1 w Olecku. Koledzy, którzy zorganizowali Koło byli przeważnie myśliwymi lub mieli kontakt z myślistwem w okresie międzywojennym. Byli to - Nowicki Oleg, Sabas Kazimierz, Sienkiewicz Leopold, Smrźa, Gołębiowski Ireneusz, Hordyński Kazimierz, Janicki Jan. Inicjatorem założenia Koła był już nieżyjący Nowicki Oleg, jeden z pierwszych osadników - kierownik PUR-u.
W pierwszym Zarządzie Koła byli kol. Nowicki Oleg, Sabas Kazimierz, Sienkiewicz Leopold, Smrźa. Na podstawie wydawanych legitymacji członkowskich przez WRŁ w Białymstoku, PUB w Olecku wydawał zezwolenia na kupno broni myśliwskiej. W 1947 roku na podstawie egzaminu przyjęto 6 myśliwych. Komisja egzaminacyjna była w Olecku, a jej przewodniczącym był kol. Nowicki Oleg. W 1948 roku było już 13 myśliwych - 11 mieszkało w Olecku i dwóch leśników poza miastem. Rok 1949 charakteryzuje się dość dużym napływem myśliwych - przyjęto do Koła 10 osób. Koło liczyło 23 członków. Kolejne lata przyniosły dynamiczny rozwój Koła i w 1952 roku osiągnęło ono liczbę 42 członków.

Koło dzierżawiło tereny od PNZ (Państwowe Nieruchomości Ziemskie) i GRN. Były to symboliczne opłaty. Praktycznie polowało się na terenie w granicach powiatu oleckiego. Polowano pojedynczo i zbiorowo na zwierzynę drobną i grubą. Upolowana zwierzyna stanowiła własność myśliwego. Nie było punktu skupu. W początkowych latach tereny łowieckie były bardzo bogate w drobną zwierzynę - zające, kaczki, kuropatwy oraz w czarną i częściowo w połową. Było dość dużo wilków. Jelenie występowały w obwodzie 48. Nie było łosi.

12 marca 1952 roku na Walnym Zgromadzeniu Koła podjęto uchwałę o podziale Koła. W wyniku tego powstało:

Koło Nr 1 "Dzik" w Olecku - liczące 18 członków.

Koło Nr 2 "Sarna" w Olecku - liczące 15 członków

Koło Nr 3 MO w Olecku - liczące 8 członków

Dokonano podziału obwodów miedzy koła i tak:

Koło Łowieckie Nr 1 "Dzik" w Olecku otrzymało 5 obwodów - 41, 42, 43, 46 i 48.

Koło Łowieckie Nr 2 "Sarna" w Olecku otrzymało 4 obwody - 47, 50, 52 i 53.

Koło Łowieckie Nr 3 MO w Olecku otrzymało 1 obwód.

Obecnie w skład koła wchodzi 81 członków macierzystych, 14 niemacierzystych i 10 stażystów. Gospodaruje ono w pięciu obwodach łowieckich o łącznej powierzchni 29000 ha, w tym 5200 ha lasu na terenie gmin Olecko, Kowale Oleckie i Świętajno. Dwa obwody położone są w bezpośrednim sąsiedztwie z Puszczą Borecką. Nasze łowiska zasobne są w wiele gatunków zwierzyny grubej i ptactwa wodnego. Dominującym gatunkiem jest dzik, sarna i jeleń. W sezonie pozyskuje się ok. 40 jeleni, 170 saren oraz 200 dzików. Za pośrednictwem Biur Polowań organizowane są polowania dla myśliwych zagranicznych i krajowych. Myśliwi posiadający uprawnienia instruktorów strzelectwa myśliwskiego prowadzą szkolenia związane z przestrzeliwaniem broni, zasadami bezpiecznego jej używania i eksploatacji.. Koło uprawia ok. 25 ha. poletek zaporowych i produkcyjnych. Zimowe dokarmianie oraz walka z kłusownictwem to podstawowe zadania Koła. Utrzymujemy stały kontakt z młodzieżą szkolną i rolnikami.

b_320_240_16777215_00___images_walne_2007_2.jpg

 

Posiadamy własny domek myśliwski we wsi Jelonek ( 22 km od Olecka ), na pograniczu Puszczy Boreckiej. Wyposażony jest w bieżącą ciepłą wodę, łazienkę, itp. Teren ogrodzony z miejscem na ognisko i biwak. Usytuowany w przepięknej scenerii, bezpośrednio przylegający do rzeki Łaźnej Strugi i lasu.

b_320_240_16777215_00___images_jelonku.jpg

Prowadzimy prelekcje i pogadanki dla dzieci i młodzieży dotyczące edukacji ekologicznej i ochrony przyrody oraz zagadnień dotyczących uprawiania łowiectwa. Służy wszystkim myśliwym, ich rodzinom w miłym spędzaniu wolnego czasu, jak i w organizacji uroczystych polowań. We wsi Sedranki ( 4 km od Olecka ) znajduje się baza magazynowo-garażowa, w której przechowujemy sprzęt uprawowy i pasze do zimowego dokarmiania zwierzyny. W szeregach braci myśliwskiej panuje serdeczność, koleżeńskość i poszanowanie tradycji myśliwskich.

Do największych problemów Koła należą wysokie odszkodowania łowieckie. Spowodowane one są dużymi powierzchniami uprawianej kukurydzy w Naszych obwodach ( ok.700 ha. ). Ukształtowanie terenu, rozdrobnienie upraw jest powodem utrudnień przy ochronie tych pól. Pomimo tych problemów, sytuacja finansowa nie jest zła. Corocznie organizowane są Bale Myśliwskie z udziałem myśliwych z K.Ł. ,,Sarna,, w Olecku, jak i zapraszanych gości z władz lokalnych.

 stat4u DzikOlecko.pl.